top of page

Naše nabídka

vzdělání + činy = ZMĚNA

Sketch
TVŮRCŮM

Z kolébky do kolébky

Pomáháme tvůrcům přejímat principy cirkulární ekonomiky, nabízíme jim konkrétní služby, které tento proces usnadňují - například textilní banka, knihovna materiálů a setkávání s dalšími tvůrci.

Teacher and Kids in Library
ŠKOLÁM

Vzdělávací programy

Pořádáme dopolední interaktivní workshopy, kde teorie neexistuje bez praxe. Úvod do světa cirkulární ekonomiky a udržitelné módy.

Sewing Tools
VEŘEJNOSTI

kurzy & osvětové akce

Nabízíme kurzy šití, oprav oděvů a dalšího se zaměřením na udržitelné materiály a zpracování "odpadu". Své místo mají u nás také besedy, happeningy a jiné osvětové akce.

bottom of page