NÁŠ PŘÍBĚH

Naše cíle nejsou malé - chceme skoncovat s horami textilního odpadu a špatným nastavením výrobních i spotřebních modelů v textilním průmyslu. Začínáme u sebe,
v našich skříních, u našich značek, v našem regionu. Cílíme na strategické skupiny a nositele změn: školy, tvůrce a firmy aktivní v oděvním a textilním průmyslu. Oslovujeme však i širokou veřejnost, zapojujeme jednotlivce, kteří se chtějí učit novým věcem a nebojí se inovativních řešení.

 

Jednotlivé cíle se týkají těchto témat:
 

  • osvěta žáků díky vzdělávacím programům, v rámci kterých mohou žáci zjistit, co je cirkulární ekonomika, a jak konkrétně vypadá právě v oblasti odívání

  • vzdělávání a akce pro veřejnost v rámci swapů, přehlídek nebo otevřených kurzů šití s důrazem na principy cirkulární módy

  • osvěta tvůrců skrze semináře a poradenství, pořádání akcí a přehlídek, prezentace produktů formou pop-upů aj.

  • síťování a navazování kontaktů mezi tvůrci, kteří se pak mohou vnímat v širším kontextu a nalézat výhody sdružování, sdílení a vzájemné spolupráce

  • osvěta na poli diverzifikace materiálů a inovativních materiálů jak tvůrcům, tak širší veřejnosti (knihovna materiálů)

  • zapracování nepoužitých a “dead stock” materiálů a galanterie znovu do výroby (textilní banka)

  • dobrá praxe - šicí dílna, workshopová místnost, cirkulární kancelář a budoucí cirkulární kavárna mají fungovat jako “laboratoř” cirkulární ekonomiky, místo setkávání a inspirace

20200720_125123_HDR_edited.jpg

JAK JSME SE K TOMU DOSTALI

Propojili jsme naše zkušenosti v oblasti vzdělávání a oděvní tvorby. Jádro týmu tvoří studentky mezinárodních rozvojových studií a lektorky globálního rozvojového vzdělávání. 

Mezioborové souvislosti, globální kontext, vlastní zájem o módu a cirkulární ekonomiku dal život projektu centra, kde chceme realizovat své představy a budovat komunitu v regionu, ze kterého pocházíme a kam jsme se po studiu a prvních letech praxe vrátily. Zde jsme se rozhodly spojit síly s místními aktéry a  budujeme síť lidí zapálených pro módu, která je stejně krásná a nápaditá jako i udržitelná, férová a zdravá.

 

NAŠE VIZE

I když je známý fakt, že textilní průmysl je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí, snahy na poli udržitelnosti se zatím u většiny velkých značek smrskly na okrajové projekty a marketingové kampaně, které při celkové změně mnoho nezmůžou. Na výrobu textilu je stále spotřebováváno nadměrné množství vody a dalších cenných zdrojů. Dochází k znečištění vod, vypouštění emisí CO2 a degradaci půdy. Z většiny oblečení se ale následně během pár měsíců stane odpad, který je jen z malé části recyklován a vrácen do oběhu - v České republice se jedná jen o 3 % textilního odpadu.  

 

Proto chceme svou činností přispět k osvětě o tomto stavu a rovnou nabízet řešení v uzavírání materiálových cyklů. Chceme přivést výrobce i spotřebitele k novému (nebo spíš starému?) náhledu na odívání vůbec. Kvalita, funkčnost a krása mají mít vždy přednost před kvantitou, pomíjivostí a neférovým výdělkem. Naše poslání se zhmotňuje ve výukových programech pro školy, akcích pro veřejnost, otevřených kurzech šití a dalších událostech.
 

20200208_115532_edited.jpg