Naše nabídka

vzdělání + činy = ZMĚNA

Z kolébky do kolébky

Pomáháme tvůrcům přejímat principy cirkulární ekonomiky, nabízíme jim konkrétní služby, které tento proces usnadňují - například textilní banka, knihovna materiálů a setkávání s dalšími tvůrci.

Vzdělávací programy

Pořádáme dopolední interaktivní workshopy, kde teorie neexistuje bez praxe. Úvod do světa cirkulární ekonomiky a udržitelné módy.

kurzy & osvětové akce

Nabízíme kurzy šití, oprav oděvů a dalšího se zaměřením na udržitelné materiály a zpracování "odpadu". Své místo mají u nás také besedy, happeningy a jiné osvětové akce.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube